Konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych" 👩‍🚒🧑‍🚒🚒🏆
W minionym roku ponad 320 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa łódzkiego została objęte dotacjami.
Tak ogromny potencjał, mnogość działań i aktywności oraz pomysły na prace z młodzieżą powinny być pokazywane, dlatego zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami.
Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej, itp.).
W XIV edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2022 roku.
Regulaminowy termin przesłania zgłoszeń – do 28.02.2023 roku