W niedzielę dnia 8 września 2019 r. na Rynku Sieradzkim odbył się Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, w którym udział wzięło 10 orkiestr reprezentujących powiaty województwa łódzkiego.

Orkiestry na rozpoczęcie wspólnie odegrały Hymn Związku OSP RP „Rycerze Floriana”, które poprowadził kapelmistrz Orkiestry ZHP- OSP Uniejów druh Jakub Pięgot oraz utwór „Orkiestry Dęte” w opracowaniu Juliana Kwiatkowskiego, którego wykonanie poprowadził kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej OSP Sieradz druh Damian Michaluk.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Jan Ryś.

Z okazji Przeglądu list do uczestników skierował Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Waldemar Pawlak.
Wśród gości przeglądu znaleźli się m.in.:
Druh Paweł Bejda – poseł na Sejm RP,
Druh Adam Nowak- członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
Starosta Powiatu Sieradzkiego Pan Mariusz Bądzior,
Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu podinsp. Wojciech Kuśmierek,
Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu st. bryg. Albert Romek,
Prezydent Sieradza Pan Paweł Osiewała ,
oraz przedstawiciele Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP druhna Renata Cybor i druhna Joanna Jarosińska.
Orkiestry w prezentacji konkursowej, wykonywały po 3 utwory.

Jury w składzie Marian Chmielewski- przewodniczący, Mariusz Dziubek, Przemysław Hachorkiewicz po ocenie gry w marszu i wysłuchaniu koncertów konkursowych dokonało podsumowania i następującej klasyfikacji:
I miejsce Orkiestra OSP Maków (powiat skierniewicki)
II miejsce Orkiestra ZHP-OSP Uniejów (powiat poddębicki)
III miejsce Orkiestra OSP Gorzkowice (powiat piotrkowski)
IV miejsce Orkiestra OSP Zawada (powiat tomaszowski)
V miejsce Orkiestra OSP Rusiec (powiat bełchatowski)
VI miejsce Orkiestra OSP Kamieńsk (powiat radomszczański)
VII miejsce Orkiestra OSP Koluszki (powiat łódzki wschodni)
VIII miejsce Orkiestra OSP Górka Pabianicka (powiat pabianicki)
IX miejsce Orkiestra OSP Sieradz (powiat sieradzki)
X miejsce Orkiestra OSP Buczek (powiat łaski)
Laureaci 5 pierwszych miejsc otrzymali puchary, dyplomy oraz instrumenty muzyczne, kolejne 5 Orkiestr otrzymało upominki od Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach oraz puchary i dyplomy.
Upominek od Prezydenta Miasta Sieradza Pana Pawła Osiewały dla najmłodszego uczestnika otrzymał druh Szymon Kosior z Orkiestry OSP Zawada
Puchar oraz upominek Starosty Sieradzkiego Pana Mariusza Bądziora dla najstarszego uczestnika przeglądu otrzymał druh Antoni Keller z Orkiestry OSP Górka Pabianicka
Decyzja Jury Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu Sieradzkiego druha Andrzeja Weselskiego za najlepsza grę w marszu otrzymała Orkiestra OSP Uniejów.
Za najlepszego kapelmistrza-dyrygenta przeglądu jury uznało druha Józefa Zawadzkiego z Orkiestry OSP Maków.

Przegląd Orkiestr OSP został sfinansowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. łódzkiego przy współudziale środków z Budżetu Województwa Łódzkiego.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do wzorowej organizacji przeglądu.

W sposób szczególny dziękujemy druhom z OSP Sieradz, OSP Sieradz Męka, OSP Sieradz Monice, OSP Sieradz Woźniki, OSP Dzigorzew.

Wszystkim Orkiestrom gratulujemy zaangażowania i wysokiego kunsztu muzycznego.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.