Druhny i Druhowie

zachęcamy do udziału w projekcie pilotażowym pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego"

W dniach 19 kwietnia 2021 r. - 5 maja 2021 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego" realizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.


Zajęcia, które rozpoczną się 29 maja br. i potrwają do 11 września br.,mają charakter bezpłatny. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego" służy przygotowaniu uczestników do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. Mogą w niej wziąć udział osoby w przedziale wiekowym 18-25 lat zamieszkujące województwo łódzkie.

Formularz rekrutacyjny oraz więcej informacji znajdziecie pod linkiem:

https://www.nist.gov.pl/informacje/rekrutacja,3195.html

202104281053 2