Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

🔥🔥🔥 Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line 🔥🔥🔥 i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podamy wkrótce).

🔥🔥🔥 Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.

Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

⬇⬇⬇ Harmonogram konsultacji:

➡ Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego" – poniedziałek, 10 maja,

➡ Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut" – wtorek, 11 maja,

➡ Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola" – środa, 12 maja,

➡ Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP" – czwartek, 13 maja

➡ Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur" – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji:

➡ Początek spotkań – godz. 17.00

🔥🔥🔥 W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6

➡ Uwaga: W przypadku dużej liczby zgłoszeń o możliwości zabrania głosu i kolejności decydować będzie losowanie.

➡ Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.

➡ Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.

➡ Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach