21 marca br., wystartował Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie. Skierowany jest do organizacji pozarządowych pomagających obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego.

Wśród obszarów tematycznych znalazło się również bezpieczeństwo publiczne, to jest działania w obszarze ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Na Program przeznaczono 1 000 000 zł. Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę, wnioskując o dotację między 5 000 a 20 000 zł. Program ma na celu aktywizację społeczną, integrację, wsparcie oraz poprawę sytuacji obywateli Ukrainy, o których wyżej mowa. Zadania będą realizowane w takich obszarach tematycznych jak:

a. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury,

b. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego,

c. polityka społeczna,

d. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

e. kultura fizyczna i sport,

f. ochrona i opieka nad zwierzętami,

g. zatrudnienie oraz podejmowanie działalności gospodarczej,

h. bezpieczeństwo publiczne, to jest działania w obszarze ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Wsłuchując się w głos organizacji pozarządowych wydłużyliśmy okres realizacji zadania – od 15 czerwca do 31 grudnia br. Aby wziąć udział w naborze wystarczy wypełnić i wysłać ofertę na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski przyjmowane będą do 11 kwietnia br. włącznie.

https://ngo.lodzkie.pl/rusza-wojewodzki-program-pn-moce-nadlodzkie/