Aktualności

27 maja br. strażacy ochotnicy wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyć będą w .
Zapraszamy serdecznie wszystkich strażaków do udziału w tym święcie

pielgrzymka2023

🚨🚨🚨🚨🚨
Trwa kampania 1,5 % podatku dochodowego.
Wypełniając PIT jako OPP wybierz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i podaj numer KRS 0000 116 212, a w celu szczegółowym dokładne dane jednostki OSP bądź oddziału wraz z DOKŁADNYM adresem i kodem pocztowym i nazwą województwa.
Wpisanie tych danych sprawi, że odpisane przez Ciebie środki trafią dokładnie tam, gdzie chciałeś.
Zachęcajcie swoje rodziny i przyjaciół.
PAMIĘTAJCIE O SWOICH LOKALNYCH JEDNOSTKACH OSP, POMÓŻCIE IM POMAGAĆ 🔥🚒
Dzięki darczyńcom w ramach odpisu 1% OPP, w ostatnich 5 latach, trafiło do Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego łącznie 1 382 700,52 zł.
Druhny i Druhowie⚽️🚒⚽️
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa łódzkiego, Oddział Powiatowy Związku OSP RP pow. zduńskowolskiego informują, że w dniu 25 lutego 2023r. odbędzie się VIII Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Łódzkiego o puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego.
Rozgrywki odbędą się na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach i hali sportowej Szkoły Podstawowej im Juliana Tuwima w Izabelowie.
Z każdego powiatu ma prawo startować jedna drużyna zgłoszona przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Zgłoszenia do udziału w Turnieju do dnia 12 lutego br.
Zapraszamy ⚽️🚒⚽️
 
Konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych" 👩‍🚒🧑‍🚒🚒🏆
W minionym roku ponad 320 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa łódzkiego została objęte dotacjami.
Tak ogromny potencjał, mnogość działań i aktywności oraz pomysły na prace z młodzieżą powinny być pokazywane, dlatego zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami.
Zachęcamy do zgłoszenia Waszych młodzieżowych drużyn pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej, itp.).
W XIV edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2022 roku.
Regulaminowy termin przesłania zgłoszeń – do 28.02.2023 roku