Aktualności

Szanowni Druhny i Druhowie uprzejmie informujemy, ze już można wykorzystywać środki 1 % OPP za rok 2020, podsumowanie akcji pod linkiem: >>1 % OPP za rok 2020<<

W połowie grudnia b.r. ukazała się publikacja pt. „O Piotrkowskiej Straży Pożarnej” autorstwa
Andrzeja Pola. Piotrkowska Straż Pożarna nie jest tu nazwą własną, lecz jak wyjaśnia autor, określa

całą piotrkowską wspólnotę strażacką na przestrzeni prawie 150 lat, na która składało się ponad

dwadzieścia różnych formacji. Jest to rys historyczny, począwszy od 1878 r. a kończąc na współcze
-
sności, zjawisk, procesów przemian strażackich celów, wyposażenia i składów osobowych. Książka

zawiera m.in. indeks piotrkowskich strażaków ochotników w latach 1878 – 1950.

W miniony weekend 4-5 grudnia 2021r,. odbyły się Zjazdy Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatów łaskiego i łódzkiego- wschodniego.

W dniach 10 i 11 grudnia odbyły się: V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach oraz VII Zjazd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi.