Aktualności

Uczestnicy muszą wiedzieć że:

·      Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

·      Aby wziąć udział w turnieju należy uprzednio zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej. Powinien to uczynić zarówno opiekun jak i uczestnik.

REJESTRACJA

·      Do internetowej platformy edukacyjnej zostanie zaimportowana baza OSP. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru OSP. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który musi się zarejestrować jako pierwszy.

·      Uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę rodzica na udział w Turnieju.

·      Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej platformie edukacyjnej. Uczestnik może wziąć udział w turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.

Szanowne Druhny i Druhowie
Zapraszamy dzieci. młodzież oraz twórców nieprofesjonalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP .
Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych (przedszkola, kl. I-IV i kl. V-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe).
 
oSAXo0gT56010D0i
 

 

Od 31 października 2021 r. jednym z podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc również OSP.

W sobotę 11 września 2021 roku  w Wolborzu w powiecie piotrkowskim odbyły się wojewódzkie obchody 100-lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Całe wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego Pana Piotra Wojtysiaka.

Wolbórz został wybrany do celebrowania 100- rocznicy powstania Związku OSP RP nie przez przypadek. To w tym mieście urodził się prekursor pożarnictwa Andrzej Frycz Modrzewski, powstanie miejscowej  Ochotniczej  Straży Pożarnej datowane jest na 1805 rok i tam działa także – Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjno Ziemi Łódzkiej.