Aktualności

1. zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu. W przypadku OSP będą to zwykle prezesi albo inni członkowie zarządu, ZGODNIE Z TREŚCIĄ STATUTU OSP

2. zgłoszenia dokonuje się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem👇👇👇: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

3. zgłoszenie jest bezpłatne i należy go dokonać do 31 stycznia 2022 r

4. dokonując zgłoszenia należy wpisać dane identyfikacyjne OSP:

🔹nazwa OSP

🔹forma organizacyjna,

🔹siedziba,

🔹numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

🔹NIP, o ile został nadany.

Oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:

🔹imię i nazwisko,

🔹każde posiadane obywatelstwo,

🔹państwo zamieszkania,

🔹PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL

🔹informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Informacje o sprawie znajdziecie również pod linkiem na stronie : http://www.zosprp.pl/?q=content/informacja-rozszerzajaca-w-sprawie-obowiazku-dokonania-zgloszenia-przez-osp-do-centralnego-r

Już w najbliższy czwartek 13 stycznia, ukaże się dodatek specjalny do wydania Dziennika Łódzkiego z okazji 100-lecia Związku OSP RP.
Zachęcamy Druhny i Druhów do zakupienia tego pamiątkowego wydania.
241633460 2961874844083036 2262204651663598394 n
 

Szanowni Druhny i Druhowie uprzejmie informujemy, ze już można wykorzystywać środki 1 % OPP za rok 2020, podsumowanie akcji pod linkiem: >>1 % OPP za rok 2020<<

W połowie grudnia b.r. ukazała się publikacja pt. „O Piotrkowskiej Straży Pożarnej” autorstwa
Andrzeja Pola. Piotrkowska Straż Pożarna nie jest tu nazwą własną, lecz jak wyjaśnia autor, określa

całą piotrkowską wspólnotę strażacką na przestrzeni prawie 150 lat, na która składało się ponad

dwadzieścia różnych formacji. Jest to rys historyczny, począwszy od 1878 r. a kończąc na współcze
-
sności, zjawisk, procesów przemian strażackich celów, wyposażenia i składów osobowych. Książka

zawiera m.in. indeks piotrkowskich strażaków ochotników w latach 1878 – 1950.