Aktualności

Szanowne Druhny i Druhowie,

trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Warunki zewnętrzne w jakiej przychodzi nam ją przeprowadzić powodują, że pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z możliwym sposobem jej przeprowadzenia.

Sytuacja pandemii i związane z tym regulacje prawne wymuszają zmianę dotychczasowych form przeprowadzania zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP postanowił pomóc Wam w wyjaśnieniu wątpliwości związanych z organizacją Zebrań. Można będzie też zasięgnąć informacji we wszelkich innych sprawach dot. problemów ochotniczego pożarnictwa, OSP i Związku.

Przypominamy, że od dnia 25 stycznia br. działa punkt konsultacyjny, w którym dyżurujący pracownicy Związku udzielą Wam odpowiedzi od razu, bądź przyjmą zgłoszenie i udzielą odpowiedzi w terminie późniejszym po konsultacji z ekspertami.

Punkt działa w trybie wideorozmowy w godz. 9.00-15.00.

W celu uzyskania porady należy na urządzeniu posiadającym głośnik, mikrofon, wyświetlacz i dostęp do internetu (laptop, smartfon, tablet) uruchomić następujący link: https://meet.google.com/odp-usax-bzp Można też dołączyć ze smartfona po wybraniu numeru: +48 22 163 94 06 Kod PIN: 409 265 638#

Więcej o dołączaniu do wideorozmowy tu: http://www.zosprp.pl/?q=content/dolaczanie-do-spotkania-w-google-meet

http://www.zosprp.pl/?q=content/uruchamiamy-punkt-konsultacyjny-on-line

Dzisiejszym tematem jest – „Dodatek do emerytur" – START godzina 17:00. Zapraszamy do oglądania.

#Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok V – DODATEK DO EMERYTUR

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.