Aktualności

W miniony weekend 4-5 grudnia 2021r,. odbyły się Zjazdy Oddziałów Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatów łaskiego i łódzkiego- wschodniego.

W dniach 10 i 11 grudnia odbyły się: V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach oraz VII Zjazd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi.

W dniu 5 grudnia 2021 roku w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie im. Jana Pawła II w Sławnie odbył się IX Mikołajkowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sławno Pan Tadeusza Wojciechowskiego. Organizatorem głównym turnieju był ZOG ZOSP RP w Sławnie, współorganizatorami ZOW ZOSP RP w Łodzi, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie.

Szanowni Druhny i Druhowie

zapraszamy do zaprenumerowania „STRAŻAKA" NA ROK 202
 
Miesięcznik "Strażak" to najstarsze, gdyż wydawane od 1882 roku czasopismo poświęcone wszystkiemu, co ma związek ze strażą pożarną. Obecnie wydawane jest przez Związek Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dla wszystkich strażaków i ratowników ochotników. Znajdziemy tam nie tylko doniesienia z tego, co dzieje się w konkretnej jednostce, ale także nowinki techniczne i inne.