Aktualności

Szanowne Druhny i Druhowie
Zapraszamy dzieci. młodzież oraz twórców nieprofesjonalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP .
Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych (przedszkola, kl. I-IV i kl. V-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe).
 
oSAXo0gT56010D0i
 

 

Od 31 października 2021 r. jednym z podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych będą stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc również OSP.

W sobotę 11 września 2021 roku  w Wolborzu w powiecie piotrkowskim odbyły się wojewódzkie obchody 100-lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Całe wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego Pana Piotra Wojtysiaka.

Wolbórz został wybrany do celebrowania 100- rocznicy powstania Związku OSP RP nie przez przypadek. To w tym mieście urodził się prekursor pożarnictwa Andrzej Frycz Modrzewski, powstanie miejscowej  Ochotniczej  Straży Pożarnej datowane jest na 1805 rok i tam działa także – Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjno Ziemi Łódzkiej.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie opiniuje przedłożony projekt Ustawy o Ochotniczych Stażach Pożarnych. Z całą stanowczością przypomina zasadę mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Apeluje o zachowanie zasady oznaczającej zerwanie z doktryną jednolitej władzy i administracji państwowej w terenie, traktującej poziom lokalny jako najniższy szczebel administracji centralnej.