Wyniki akcji "1%"


OSP umieszczone na wykazie, zostaną poinformowane odrębnymi pismami o pozyskanej kwocie oraz o zasadach i sposobie rozliczenia środków.