Aktualności

W sobotę 11 września 2021 roku  w Wolborzu w powiecie piotrkowskim odbyły się wojewódzkie obchody 100-lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Wolbórz został wybrany do celebrowania 100- rocznicy powstania Związku OSP RP nie przez przypadek. To w tym mieście urodził się prekursor pożarnictwa Andrzej Frycz Modrzewski, powstanie miejscowej  Ochotniczej  Straży Pożarnej datowane jest na 1805 rok i tam działa także – Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjno Ziemi Łódzkiej.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie opiniuje przedłożony projekt Ustawy o Ochotniczych Stażach Pożarnych. Z całą stanowczością przypomina zasadę mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Apeluje o zachowanie zasady oznaczającej zerwanie z doktryną jednolitej władzy i administracji państwowej w terenie, traktującej poziom lokalny jako najniższy szczebel administracji centralnej.

ZOSP RP powołał Fundusz „Rezerwa Natychmiastowa Sprzętu i Wyposażenia". Środki z funduszu przeznaczone są dla OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów, na doposażenie ich w niezbędne środki ochron osobistych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu np. mundury, hełmy, buty, piły, rękawice itp.

 
Zmiany wynikające z ustawy o OSP: dotyczą w szczególności świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz dla ratowników górskich. Projekt zawiera również wiele zmian dotyczących organizacji ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Oceniamy, że 4 zmiany zasługują na wprowadzenie do ustawy o ochronie ppoż., 6 zmian jest szkodliwych i 20 zmian pozornych.