W miniony weekend przedstawiciele władz naszego Oddziału i Samorządowcy spotkali się z Kronikarzami województwa łódzkiego, Druhami i Druhnami, którzy podejmują się trudu zatrzymania w pamięci potomnych wydarzeń z życia jednostek OSP, Zarządów i ludzi tworzących historię ochotniczego pożarnictwa na ziemi łódzkiej.
Spotkanie odbyło się w wielce urokliwie położonym ośrodku nad Wartą w Załęczu Wielkim.
W sobotę druhny i druhowie z ogromnym zainteresowaniem wizytowali Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, skosztowali również pysznego strażackiego bigosu podczas powiatowych zawodów sportowo pożarniczych.

 

W niedzielne przedpołudnie do ośrodka w Załęczu przybyli między innymi:
✅ Druh Adam Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP
✅ Druh Artur Sterna Wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP
✅ Druh Janusz Malyszka Członek Prezydium ZOW ZOSP RP woj. łódzkiego
✅ Druh Grzegorz Pietrzyński Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego
✅ Druhna Małgorzata Pawlik Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego
✅ Pan Marek Kieler Starosta Wieluński
✅ Druh Marian Siwiaszczyk Rzecznik Sadu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego
✅ Druh Arkadiusz Wojcieszek Wiceprezes ZOP ZOSP RP powiatu wieluńskiego
✅ Pan Jacek Olczyk Wójt Gminy Pątnów
✅ Pani Renata Kostrzycka Zastępca Wójta Gminy Osjaków
✅ Pan Przemek Serweta Komendant Ośrodka ZHP w Załęczu Wielkim
✅ Druh Henryk Burczyński Przewodniczący Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP i ZOSP RP Henryk Mariola Burczyńscy
Po odczytaniu protokołu przez przewodniczącego Komisji V Przeglądu Kronik OSP i ZOSP RP woj. łódzkiego dr Andrzeja Wróbla odbyło się wręczenie statuetek, upominków i dyplomów.
Dla historyków amatorów swoje referaty wygłosili
▶️Pan prof. Tadeusz Olejnik „Powstawanie jednostek OSP na ziemi łódzkiej na tle wydarzeń historycznych epoki."
▶️dr Jarosław Stulczewski przedstawił „Źródła do dziejów pożarnictwa Polski centralnej w zasobach archiwów państwowych".
▶️dr Krzysztof Latocha „Rekomendowane wytyczne dotyczące prowadzenia kronik strażackich".
Partnerami wydarzenia organizowanego przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. łódzkiego byli:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu