Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 🔥🔥🔥
Zapraszamy małych i dużych mieszkańców województwa do wzięcia udziału w konkursie.
Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp. 🔥🎨🚒🧑‍🚒👩‍🚒
Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:
🔥 I grupa - przedszkola
🔥 II grupa - szkoły podstawowe klasy I-IV
🔥 III grupa - szkoły podstawowe klasy V-VIII
🔥 IV grupa - szkoły ponadpodstawowe
🔥 V grupa - osoby dorosłe
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, metaloplastyki, itp. 🎨🪨🪵🗿🖼🪡
Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i finał centralny.
🔶eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
🔶eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
🔶eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
🔶eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;
Nie przewiduje się przyjmowania i oceny prac przestrzennych ani zbiorowych.
Format pracy - dowolny. Każda praca obowiązkowo musi mieć na odwrocie przyklejoną tzw. metryczkę i klauzulę RODO ➡️ do pobrania na stronie: https://zosprp.pl/.../ogolnopolski-strazacki-konkurs.../