19 -20 stycznia br. w Hotelu Rozdroże w Nieborowie odbyło się Szkolenie  Komendantów Gminnych ZOSP RP i pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za sprawy ochrony p.poż. z terenu województwa łódzkiego. Szkolenie miało na celu między innymi  wsparcie OSP i pracowników gmin w temacie obowiązków prawnych i finansowych ciążących na OSP jako jednostkach posiadających osobowość prawną.

Zadanie skierowane było do komendantów gminnych Związku OSP RP i pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za sprawy ochrony p.poż. z terenu województwa Wśród zacnych gości, obecnych na spotkaniu pojawili się między innymi:

Zgłaszający swój udział w szkoleniu wypełniali ankietę, w której wpisywali kwestie problematyczne do poruszenia podczas spotkania. Na podstawie zgłoszonej przez uczestników problematyki powstała agenda spotkania, w której zostały przestawione następujące tematy:

 • Prezentacja współpracy spółki ze strukturami ZOSP RP, w tym województwa łódzkiego, oraz pokaz najnowszej oferty asortymentowej firmy
 • Działalność programowa ZOSP RP i OSP na 2024.
 • Pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych w tym 1,5 %.
 • Ceremoniał pożarniczy, nadanie sztandaru, najważniejsze kwestie polityki odznaczeniowej.
 • Halowe zawody sportowo- pożarnicze MDP po raz pierwszy w województwie.
 • Udział struktur ZOSP RP w wyposażeniu strażaków
 • Aspekty współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych z Komendami Państwowej Straży Pożarnej w województwie łódzkim oraz odpowiedzi na pytania wynikające z ankiety zgłoszeniowej.
 • Podstawy prawne działalności OSP i ZOSP RP według obowiązującego stanu prawnego.
 • Proponowane zmiany do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych i innych ustaw. Odpowiedzi na pytania prawne wynikające z ankiety zgłoszeniowej
 • Obowiązki sprawozdawcze OSP i ZOSP RP oraz zmiany wynikające
  z nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System E-faktur.
 • Prezentacja współpracy firmy ASF z OSP i strukturami ZOSP RP, w tym województwa łódzkiego, oraz pokaz najnowszej oferty asortymentowej firmy ASF
 • First- Responder -Pierwszy Ratownik – jak działa w innych województwach.
 • Oferta Wytwórni Umundurowania Strażackiego.
 • Prezentacja Urzędu Marszałkowskiego, konkursy i środki kierowane dla OSP, ich pozyskiwanie i rozliczenie.
 • Brandbull Polska ubieramy bohaterów od stóp do głów.

Prezentacja WFOŚiGW w Łodzi w sprawie środków przeznaczanych dla jednostek OSP (doposażenie służb ratowniczych, termomodernizacja budynków remiz, montaż finansowy przy zakupie samochodów ratowniczo – gaśniczych).

Szkolenie Komendantów Gminnych Związku OSP RP i pracowników urzędów gmin zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera.