W sobotę 11 września 2021 roku  w Wolborzu w powiecie piotrkowskim odbyły się wojewódzkie obchody 100-lecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Całe wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego Pana Piotra Wojtysiaka.

Wolbórz został wybrany do celebrowania 100- rocznicy powstania Związku OSP RP nie przez przypadek. To w tym mieście urodził się prekursor pożarnictwa Andrzej Frycz Modrzewski, powstanie miejscowej  Ochotniczej  Straży Pożarnej datowane jest na 1805 rok i tam działa także – Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjno Ziemi Łódzkiej.

 Uroczystości rozpoczęła Msza Święta o godz. 11:00 w intencji Strażaków w Kolegiacie pod wezwaniem świętego Mikołaja w Wolborzu  pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka i kapelanów straży pożarnej.

Związki strażackie działające pod zaborami, walczące przez lata o zachowanie polskości i odzyskanie niepodległości Polski, spotkały się na I Ogólnopaństwowym Zjeździe Straży Pożarnych RP w Warszawie, w dniach 8-9 września 1921 roku. Na wspólnych obradach powołany został do życia Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego kontynuatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Strażacy ochotnicy nie tylko ratują życie i mienie ludzkie ale również pielęgnują tradycję, rozwijają i chronią dziedzictwo kultury poprzez m.in. aktywność orkiestr dętych, zespołów artystycznych i edukacyjną działalność muzeów strażackich, izb pamięci OSP oraz liczne wydawnictwa.

Związek OSP RP w województwie łódzkim zrzesza  1445 jednostek OSP, w których służbę pełni ok. 58 tysięcy członków OSP z czego blisko 40 tysięcy to strażacy ratownicy uczestniczący na co dzień w akcjach ratowniczo- gaśniczych .

W łódzkim przy OSP działają 393 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,  86 orkiestr, prowadzonych jest 164 Izb Pamięci, a 833 jednostki OSP prowadzą kroniki.

Oprawę muzyczną podczas sobotnich uroczystości zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowicy  pod batutą Gabriela Zaręby.

Po nabożeństwie w uroczystym przemarszu, któremu towarzyszyły zabytkowe pojazdy i sikawki konne, kompania, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz poczty sztandarowe z terenu całego województwa przemieściły się na plac przy OSP Wolbórz. Tam też nieco po godzinie 12 rozpoczął się uroczysty apel w hołdzie pokoleniom strażaków służących ludziom i Ojczyźnie, często poświęcając zdrowie i życie.

Dowódcą uroczystości był druh Stanisław Mordaka, który wprowadził uczestników na miejsce uroczystości. Następnie dowódca uroczystości złożył Prezesowi ZOW ZOSP RP woj. łódzkiego druhowi Janowi Rysiowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu.

Na zabytkowy maszt podniesiona została polska flaga narodowa i równocześnie został zagrany i odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego.

Wszystkich przybyłych na uroczystości powitali Prezes ZOW ZOSP RP województwa łódzkiego druh Jan Ryś, który przedstawił historie zjednoczenia ruchu strażackiego oraz Burmistrz Wolborza Pan Andrzej Jaros, który opowiedział o dziejach ochrony przeciwpożarowej  Wolborza.

Następnie odczytano list, który skierował do uczestników uroczystości Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP  Waldemar Pawlak.

Pierwszy ogólnokrajowy zjazd strażactwa polskiego rozpoczął nowy etap w rozwoju polskiego pożarnictwa i stworzył podstawę równomiernego działania.

Wielu działaczy pożarnictwa wpisało się na trwałe w jego historię, między innymi:

Bolesław Chomicz, inż. Józef Tuliszkowski, Stanisław Pągowski, Bolesław Pachelski, inż. Stanisław Arczyński, Leon Ostaszewski, inż. Aleksander Ludwik Zagrodzki, Konstanty Wysznacki, inż. Tadeusz Brzozowski, Zygmunt Choromański, Stanisław Twardo, Wojciech Gołuchowski, Stanisław Taczak, Jan Sztromajer, Szymon Jaroszewski, Józef Milewski, Michał Radwan, Bolesław Wójcikiewicz, Klemens Matusiak, Karol Rzepecki, Józef Bukowski, Jakub Kon, inż. Stanisław Waligórski, Wacław Mierzanowski, Józef Boguszewski, Zygmunt Holewiński, Leon Kaszewski, Tadeusz Busza, Adam Biedroń-Kalinowski, Józef Mikuła, Stanisław Błaszczyk, Eugeniusz Rusiecki, Franciszek Sobczyk, Józef Lisowski.

Uznając ich szczególna rolę w powstaniu i ukształtowaniu polskiego polskiego pożarnictwa strażacy ochotnicy województwa łódzkiego postanowili o uczczeniu ich pamięci pamiątkowym obeliskiem .

Odsłonięcia obelisku dokonali: druh Prezes ZOW ZOSP RP woj. łódzkiego Jan Ryś  wraz z Wiceprezesami Zarządu OW ZOSP RP woj. łódzkiego oraz Burmistrz Wolborza. Druhom Prezesom towarzyszyli przedstawiciele młodzieży strażackiej z MDP Proszenie.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili :

Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek

Poseł na Sejm RP Paweł Bejda

Pani Beata Dróżdż Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, która odczytała list od Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera

Pan st. bryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP

Starosta Piotrkowski dr Piotr Wojtysiak

Podczas uroczystości najwyższym odznaczeniem ZOSP RP Złotym Znakiem Związku uhonorowanych zostało 8 jednostek OSP, które podobnie jak cała organizacja świętują 100-lecie.  Odznaczone zostały :OSP Bechcice gm. Lutomiersk, OSP Kurnędz gm. Sulejów, OSP Lubola gm. Pęczniew, OSP Czerniewice gm. Czerniewice, OSP Żdżary gm. Bolesławiec, OSP Prusinowice gm. Szadek, OSP Petrykozy gm. Białaczów.

Ponadto za długoletnią działalność na rzecz OSP i Związku OSP RP oraz  w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP, Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza  odznaczeni zostali druhowie: Stanisław Socha, Józef Kowalczyk, Wiktor Krzemiński, Wiesław Kaczmarek, Tadeusz Łatacz, Andrzej Dymowski, Andrzej Stachowiak, Ryszard Mazurkiewicz, Mirosław Antosik, Mirosław Andrysiewicz, Ryszard Stępnicki, Paweł Kardas, Waldemar Jęcek.

Uroczyste obchody 100-lecia Związku to właściwy czas, aby wyrazić wdzięczność druhnom i druhom, którzy dotychczas przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa.

Odznaka Honorowa Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej  Województwa łódzkiego trafiła do : Marioli Burczyńskiej, st. bryg. Grzegorza Janowskiego, Aleksandra Frączkowskiego, Sławomira Emanuela, nadbrygadiera w stanie spoczynku Andrzeja Witkowskiego, Andrzeja Jarosa, Henryka Burczyńskiego, Tomasza Mielczarka, Józefa Warzywody, Andrzeja Boguckiego, Dariusza Krzewińskiego, Henryka Zawady, Andrzeja Kotlickiego, Andrzeja Urbańczyka, Juliana Szymczyka, Kazimierza Maniosa, Tadeusza Pingota , Janusza Janeckiego, Dawida Trzciny, Artura Pawlaka, Franciszka Szmigla, Bogdana Mierzejewskiego, Stanisława Mordaki, Tadeusza Gieszcza, Wiesława Wocha

W trakcie uroczystości zostały wręczone upominki od władz statutowych Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dla  Drużyny MDP Wysokienice, która na rozegranych w dniu 27 sierpnia br. w Koninie Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF  zwyciężyła i została Mistrzem Polski.

Drużyna MDP Wysokienice będzie reprezentowała Polskę podczas przyszłorocznej  Międzynarodowej Olimpiady CTIF w Celje na Słowenii.

Dla współczesnego strażaka, aby mógł skutecznie pełnić swoją misję najistotniejszym elementem jest dobry sprzęt, wyposażenie osobiste i nowe, funkcjonalne samochody ratowniczo-gaśnicze.

W trakcie święta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu został oficjalnie przekazany nowy samochód marki MAN, który został nazwany „ BADOŚ"  na cześć nieżyjącego już członka zarządu OSP w Wolborzu w latach 1984-1995 druha Andrzeja Badowskiego.

Na zakończenie uroczystości z okazji doniosłego jubileuszu Oddział Wojewódzki Związku  OSP RP przygotował okolicznościową ceramikę, którą podczas apelu otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne, dostojni goście oraz druhny i druhowie przybyli na uroczystość.

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości wojewódzkich obchodów jubileuszu 100-lecia zjednoczenia ruchu strażackiego i działalności pod wspólnym sztandarem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękujemy gościom i mieszkańcom Wolborza za ciepłe przyjęcie strażaków ochotników, którzy służą ludziom i ojczyźnie od ponad 100 lat.

 

Foto: Marek Obszarny https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/100-lecie-osp-w-wolborzu-wojewodzkie-obchody-jubileuszu/ar/c1-8448705

Krzysztof Jarocki OSP Górka Pabianicka