W połowie grudnia b.r. ukazała się publikacja pt. „O Piotrkowskiej Straży Pożarnej” autorstwa
Andrzeja Pola. Piotrkowska Straż Pożarna nie jest tu nazwą własną, lecz jak wyjaśnia autor, określa

całą piotrkowską wspólnotę strażacką na przestrzeni prawie 150 lat, na która składało się ponad

dwadzieścia różnych formacji. Jest to rys historyczny, począwszy od 1878 r. a kończąc na współcze
-
sności, zjawisk, procesów przemian strażackich celów, wyposażenia i składów osobowych. Książka

zawiera m.in. indeks piotrkowskich strażaków ochotników w latach 1878 – 1950.

 Książka trafi do ponad pięćdziesięciu bibliotek w kraju i regionie. Zarząd Wojewódzki Związku OSP
w Łodzi, Zarząd Powiatowy Związku OSP w Piotrkowie Trybunalskim, Zarząd Ochotniczej Stra
-
ży Pożarnej – Oddział Ratownictwa Wodnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim składa wielkie podziękowania Dyrekcji

Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Staroście Piotrkowskiemu, Burmistrzom Wolbo
-
rza, Sulejowa oraz Wójtom Moszczenicy, Woli Krzysztoporskiej, Łęk Szlacheckich i Gorzkowic

za finansową pomoc w wydaniu tej książki

 

pdfBroszura informacyjna