W dniu 28 maja 2022 roku w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Organizatorami uroczystości była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. łódzkiego.
Uroczysty apel poprzedziła Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ireneusza Pękalskiego. Duszpasterstwo Strażaków Województwa Łódzkiego reprezentował Kapelan Strażaków woj. łódzkiego ksiądz Adam Stańdo oraz księża kapelani powiatowi.

 

W czasie uroczystości, którą zaszczycili swoją obecnością liczni parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z ZOSP RP oraz PSP i wspierających ochotnicze straże pożarne, członkowie struktur Związku OSP RP na czele z Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gen. brygadier w st. spocz. Wiesławem Leśniakiewiczem oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, wręczono ordery, odznaczenia, dyplomy oraz awanse na wyższe szczeble.
 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz odznaczył Druha Bogusława Kućmina członka OSP Budziszewice pow. tomaszowski Krzyżem Rycerskim Za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia.
 
Krzyż Rycerski to odznaczenie, przyjęte przez Zarząd Główny ZOSP RP w roku jubileuszowym 100-lecia powstania i działalności Związku OSP RP. Przyznane zostało w 2022 r. po raz pierwszy dla 3 druhów w naszym województwie. Jest to odznaczenie związane z cnotą męstwa, szczególnym poświęceniem, ryzykowaniem własnego życia, zdrowia, by uratować człowieka w potrzebie.
 
Ponadto Druh Wiceprezes ZG ZOSP RP Wiesław Leśniakiewicz w asyście Druha Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Karcza oraz Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka i Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi nadbryg. Grzegorza Janowskiego odznaczył:
 
Złotym Znakiem Związku
Jana Kruszyniaka pow. Łęczyca Naczelnika OSP Piątek, członka Zarządu Oddziału Gminnego w Piątku
Andrzeja Śpiewaka pow. Opoczno Komendanta Gminnego ZOSP RP w Paradyżu, Członka Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP powiatu opoczyńskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie
Mariana Kalużnego pow. Opoczno Komendanta Gminnego ZOSP RP w Drzewicy
Macieja Olejnika pow. Bełchatów Prezesa Zarządu OSP w Drużbicach, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu bełchatowskiego
Mariana Kieszka pow. Rawa Mazowiecka członka OSP Babsk
Kazimierza Wrońskiego pow. Zduńska Wola Prezesa Zarządu OSP Prusinowice
Tadeusza Sadowskiego pow. Zduńska Wola Honorowego Naczelnika OSP Korczew
Marka Kozieł pow. Pabianice Prezesa OSP w Chechle, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Dobroniu, członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu pabianickiego
 
Medalem Honorowym im Bolesława Chomicza
Krzysztofa Bogdańskiego pow. Brzeziny Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rogowie
Roberta Kraskę pow. Pabianice członka OSP Górka Pabianicka, kapelmistrza Orkiestry OSP w Górce Pabianickiej
Stanisława Króla pow. Tomaszów Mazowiecki członka komisji Rewizyjnej OSP Smardzewice
Daniela Kowalskiego pow. Brzeziny Prezesa Zarządu OSP Dąbrówka, członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu brzezińskiego
 
Odznaką honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego" odznaczeni zostali:
Druh Krzysztof Janiak pow. Poddębice członek władz wojewódzkich ZOSP RP, Wiceprezes Zarządu powiatowego ZOSP RP powiatu poddębickiego
Druh Wojciech Pokora pow. Łask Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP powiatu łaskiego
Pan Zbigniew Łyszkowicz KW PSP Łódź zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi
Druh Tadeusz Cisowski pow. Tomaszów Mazowiecki Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP powiatu tomaszowskiego
ks. Adam Stańdo Kapelan Strażaków woj. Łódzkiego
 
Ponadto odznakę z rąk Druha Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Karcza, któremu asystowali: Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk i Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Grzegorz Janowski
w uznaniu pomocy dla ochotniczych straży pożarnych naszego województwa odebrali Panowie posłowie na Sejm Grzegorz Lorek i Piotr Polak, Starosta Tomaszowski Pan Mariusz Węgrzynowski oraz Doradca Społeczny Prezydenta RP Błażej Spychalski.
Wszystkim awansowanym, odznaczonym oraz wyróżnionym gratulujemy i życzymy samych sukcesów.
 
Składamy podziękowania dla pocztu sztandarowego OW ZOSP RP woj. łódzkiego w składzie: Druh Rafał Ślązak, Druh Radosław Sieroń, Druh Piotr Borgusz, który wystawił powiat łódzki-wschodni oraz pocztów sztandarowych reprezentujących wszystkie Zarządy Oddziałów Powiatowych woj. łódzkiego jak też Kompani Honorowej Ochotniczych Straży Pożarnych wystawionej przez powiat tomaszowski.