Aktualności

DRUHNY I DRUHOWIE👩‍🚒👨‍🚒

Rozpoczęła się kampania 1% potrwa przez najbliższe 97 dni do 30.04.2021 r.

Aby przekazać swój 1% podatku OSP,wypełniając PIT wpisz nr KRS 0000 116 212, a w celu szczegółowym dokładne dane jednostki OSP bądź oddziału Związku OSP RP wraz z adresem. Wpisanie tych danych pozwoli uniknąć błędnych wpłat i późniejszych wyjaśnień.

PAMIĘTAJCIE O SWOJEJ JEDNOSTCE OSP, POMÓŻCIE IM POMAGAĆ🔥🚒

PRZEKAŻ SWÓJ 2

Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie czynności nadzorczych związanych z treścią uchwały Nr 054/g218/I/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2020 r., która spowodowała wrzenie w środowisku strażaków OSP, obawy władz samorządów terytorialnych szczebla gminnego co do możliwości zatrudniania przez nie kierowców-konserwatorów w OSP. Stan taki grozi ryzykiem obniżenia gotowości bojowej jednostek OSP, a w konsekwencji może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa kraju na niwie ochrony przeciwpożarowej.

pdf Pismo Prezesa ZG ZOSP RP 

Druhny i Druhowie

Wyniki akcji "1% podatku dla ZOSP RP" za 2019 rok znajdują się poniżej.